СЗР ДЕТРОН
Француска 20, Аранђеловац Тел: 034/715 114 Моб: 063/77 26 011
e-mail: ddetron@gmail.com, преузмите ID податке

Све што се замисли и нацрта можемо и направити у неком од материјала: дрво, клирит, гранит, мермер, плута, пластка, пенасти материјали...