СЗР ДЕТРОН
Француска 20, Аранђеловац Тел: 034/715 114 Моб: 063/77 26 011
e-mail: ddetron@gmail.com, преузмите ID податке

Дизајнирамо и производимо полице за промоцију Ваших производа на местима продаје. Радимо са свим врстама материјала i oдобравамо попусте на веће уговорене количине.