СЗР ДЕТРОН
Француска 20, Аранђеловац Тел: 034/715 114 Моб: 063/77 26 011
e-mail: ddetron@gmail.com, преузмите ID податке

ДЕТРОН је власник малог патента код Завода за интелектуалну својину Републике Србије под редним бројем 1004 U. Документ можете прочитати или преузети са ове стране.