СЗР ДЕТРОН
Француска 20, Аранђеловац Тел: 034/715 114 Моб: 063/77 26 011
e-mail: ddetron@gmail.com, преузмите ID податке

Израђујемо разноврсне производе рекламног, декоративног или амбијенталног типа са LED изворима светла, монохроматским или RGB. Производи су заштићени патентном заштитом Завода за заштиту интелектуалне својине под редним бројем РС1004У.