СЗР ДЕТРОН
Француска 20, Аранђеловац Тел: 034/715 114 Моб: 063/77 26 011
e-mail: ddetron@gmail.com, преузмите ID податке

Производимо светлеће рекламе различитих дизајнерских и техничких решења са флуо и LED расветом.